ID Entity

Genom att registrera dig hos oss kan du anmäla dig som sökande och uppdatera dina CV-uppgifter!

Registrering

För att kunna söka en aktuell befattning eller anmäla intresse för en ny befattning måste Du först registrera Dig

Registrera dig

Inloggning

Om du har registrerat dig loggar du in här.

 

Personuppgiftshantering

När du registrerar dig via vårt rekryteringsverktyg P1 Search ger du ditt godkännande till att all den information som du skickar (såsom exempelvis ditt namn, e-postadress, bilagor och telefonnummer) sparas och behandlas. Vi behöver ditt godkännande för att behandla din ansökan och ge dig stöd i att själv kunna uppdatera, komplettera och eventuellt radera dina uppgifter. Du kan när som helst uppdatera, ändra eller ta bort dina uppgifter.

P1 Search sparar också ytterligare digital information (såsom ip-nummer, tidsstämplar och aktivitetsloggar) som är nödvändigt för att kunna leverera en säker och pålitlig tjänst. Informationen lagras endast inom EU och EES och är endast åtkomlig av behörig personal hos ID Entity. Uppgifterna kommer att sparas i två år från din senaste aktivitet eller i anslutning till din begäran om radering.

När du gör en ansökan/intresseanmälan godkänner du också att din information (såsom kontaktuppgifter, personligt brev och CV) vidarebefordras till vår kund som du söker en tjänst/uppdrag hos. Vi behöver ditt godkännande för att kunna administrera din ansökan. Genom att godkänna villkoren i denna text godkänner du att vår kund får samla in, behandla, använda och sprida dina uppgifter i syfte att behandla din ansökan. Uppgifterna du lämnar sparas högst i två år efter den senaste händelsen eller i nära anslutning till din begäran om radering.

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Du godkänner dock att vår kund har rätt att överföra uppgifterna internt eller till tredje part som agerar för vår kunds räkning.

När du är inloggad P1 Search kan du få en överblick över alla dina inskickade ansökningar.

Du har rätt att få del av den information som finns sparad om dig. Det gör du i första hand genom att logga in i P1 Search eller kontakta personuppgiftsansvarig hos ID Entity.

Du har också rätt till att begära att få information borttagen eller korrigerad.

Har du några som helst frågor angående ovanstående villkor eller kring hur dina personuppgifter lagras och hanteras så går det bra att kontakta oss på info@id-entity.se

Personuppgiftsansvarig för ID Entity AB är:

ID Entity AB, org nr: 556732-6532, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32, STOCKHOLM

Personuppgiftsbiträde för ID Entity AB är:

PositionEtt AB, org nr: 556266-7120, Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

Tillsynsmyndighet är:

Datainspektionen, BOX 8114, 104 20 Stockholm